U wilt productie outsourcen in Turkije

Turkije is geen echt lagelonenland, maar toch kan het voor Nederlandse ondernemers heel interessant zijn om productie in Turkije te outsourcen. De loonkosten liggen aanzienlijk lager dan in het Westen, terwijl de kwaliteit van de Turkse industrie op een steeds hoger niveau komt te liggen en in veel gevallen aan de Westerse industriële normen voldoet. De Turkse industrie geniet in sommige sectoren, zoals de staalindustrie, een wereldwijde reputatie als producent van halffabricaten. De gunstige omstandigheden die door het stimuleringsbeleid van de Turkse overheid zijn gecreëerd, maken outsourcen van productie naar Turkije tot een van de speerpunten voor buitenlandse bedrijven.

[Wanneer u de mogelijkheden voor outsourcing van een deel van uw productie in Turkije wilt onderzoeken, is het zaak dat u een gedegen zicht krijgt op potentiële producenten en de bijbehorende kosten/baten-analyse.]

Hierin spelen allerlei factoren mee: de vestigingsplaats (in verband met logistieke kosten en leveringssnelheid), de industriële kwaliteit, de financiële reputatie, de organisatiegraad, de kwaliteit van het personeel, etc. Dit soort gegevens wilt u van een aantal mogelijke producenten kunnen vergelijken.

Daarnaast hebt u informatie nodig over het stimuleringsbeleid van de Turkse overheid, dat per sector en per regio verschilt. En uiteraard moet u weten aan welke wettelijke eisen u in Turkije moet voldoen bij alle aspecten van de outsourcing-operatie.

Hebt u een short list samengesteld, dan is het van het grootste belang op de juiste wijze contact te leggen en uw mogelijke businesspartners te leren kennen.

BST kan u in dit gehele traject ondersteunen en begeleiden, van de eerste verkennende besprekingen tot en met het afsluiten van de contracten. En zeker ook gedurende de eerste periode dat de outsourcing operationeel is en het gaat om de finetuning van het proces, zodat alles glad verloopt. BST kan daarbij desgewenst ook uw bedrijf vertegenwoordigen in de contacten met uw Turkse producent.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor outsourcing in Turkije?

informatie aanvragen verder lezen

Reacties zijn gesloten.