Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Turkije wordt ontwikkeld onder het 2003-2013 Gezondheid Transformatie Programma als onderdeel van het EU-harmonisatie pakket. Het doel van dit programma is om de kwaliteit en de efficiency van de gezondheidszorg te verhogen en de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren door een aantal hervormingen. De harmonisatie met de EU en de modernisering van de sector leidt tot aanzienlijke kansen.

De jaarlijkse uitgaven aan gezondheidszorg bedroegen in 2009 $38 miljard, wat neerkomt op 6,2% van het totale BNP. De farmaceutische markt, een belangrijk onderdeel van de sector als geheel, realiseerde in 2009 een omzet van $10,8 miljard. De farmaceutische industrie omvat 49 fabrikanten en 13 van hen zijn buitenlandse investeerders. De industrie biedt werk aan ongeveer 25.000 mensen. De Turkse farmaciesector geldt als de 16e grootste wereldwijd en de 6de grootste in Europa, na Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje.

Omdat de Turkse bevolking sneller groeit dan in de EU, zijn de prognoses dat de totale uitgaven voor gezondheidszorg zullen stijgen tot ongeveer $63 miljard in 2014. Dit bedrag zou aanzienlijk hoger zijn als de overheid niets deed om de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg te beperken. De totale farmaceutische markt zal naar verwachting $22,8 miljard bereiken tegen het einde van 2015, terwijl de prognose voor de medische hulpmiddelen markt voor 2015 $3,12 miljard bedraagt.

De infrastructuur van de gezondheidszorg verbetert sterk door een snelle stijging van de prive-ziekenhuizen.

[“Domeinziekenhuizen” zijn de nieuwe trend in de Turkse gezondheidszorg: zorgteams gespecialiseerd in één specifiek gezondheidszorgdomein, die patiënten een “one-stop-shop” bieden. Turkse domeinziekenhuizen gespecialiseerd in oogheelkunde, esthetiek en onvruchtbaarheid krijgen steeds meer bekendheid in Europa en de naburige landen, dankzij de veel lagere operatiekosten.]

Naar schatting zullen private en publieke Turkse medische instellingen ongeveer $8 miljard verdienen in 2015 door de stijging van het aantal buitenlandse patiënten van ongeveer 200.000 tot 1 miljoen. Terwijl het “gezondheidszorgtoerisme” snel groeit in Turkije, openen Turkse domeinziekenhuizen ook vestigingen in Europese landen waar ze concurrerende diensten kunnen verlenen aan Europese patiënten.

Nieuwe prikkels voor investeerders

Turkije heeft ook nieuwe prikkels geïntroduceerd om buitenlandse investeerders aan te trekken in de Turkse gezondheidszorgsector. Zo zorgt een nieuwe R&D-wetgeving voor prikkels om te investeren in de farmaceutische R&D en werden procedurele vereisten die ooit werden gevraagd aan buitenlandse investeerders afgeschaft. Buitenlandse bedrijven hebben ook geen goedkeuring meer nodig van de Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Investeringen (FIGD) voor de overdracht van aandelen of de oprichting van ondernemingen met buitenlands kapitaal.

Naast de hervormingen in het Turkse Wetboek van Koophandel en het gezondheidszorgsysteem, zijn de verhoging van het gezondheidszorgbewustzijn, de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, de groeiende bevolking, de dalende sterftecijfers en de verbetering van demografische indicatoren allemaal factoren die het aantrekkelijker maken om te investeren in de Turkse gezondheidszorg.

De Turkse zorgsector zal zeker blijven groeien in de komende jaren, waardoor toenemende zakelijke kansen ontstaan voor zowel Turkse als internationale bedrijven.

 

Reacties zijn gesloten.