Duurzame energie

Door zijn snelle en stabiele economische groei neemt ook Turkije’s energiebehoefte toe. Maar Turkije heeft nog steeds een achterstand ten opzichte van andere ontwikkelde landen als het gaat om energieconsumptie per hoofd van de bevolking. En dat betekent dat de groei van de energiesector onverminderd doorzet.

Het elektriciteitsverbruik steeg 61% van 31.846 MW in 2000 tot 51.547 MW in 2011, en zal tegen 2020 naar verwachting zijn doorgegroeid naar 434.000 MW.

[Energiebeheer is een essentieel onderdeel van het milieubeleid in Turkije. Investeringen in groene technologieën worden stevig ondersteund door de regering.]

Turkije bezit potentieel een grote rijkdom aan hernieuwbare energiebronnen, waarvan tot nu toe nog maar een klein deel is benut. De groene kansen zijn een van de hot topics in Turkije. Duurzame energie wordt niet alleen beschouwd als een manier om minder afhankelijk te worden van buitenlandse import van energie, maar ook als een oplossing voor wereldwijde klimaatproblemen zoals global warming.
Ook gemeenten in Turkije spelen een belangrijke rol in de recycling, waterzuivering, afval-waterzuivering, milieusanering en afvalverwerking.

Stimuleringsmaatregelen jagen de investeringen in duurzame energie en milieutechnologie flink aan

In wet 5346 die onlangs door het Turkse parlement werd aangenomen, zijn onder andere de volgende stimuleringsmaatregelen opgenomen om het gebruik van duurzame energiebronnen voor elektriciteitsproductie te stimuleren:

 • teruglevertarieven,
 • aankoopgaranties aansluiting prioriteiten
 • lagere licentiekosten
 • licentie vrijstellingen in uitzonderlijke omstandigheden
 • diverse praktische voorzieningen in de voorbereiding van projecten en landaankoop

Turkije heeft het merendeel van de Europese wetgeving inzake energie-efficiency ingevoerd. Maatregelen zijn in voorbereiding om de voorwaarden voor investeringen in duurzame energie verder te verbeteren en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen verder te verhogen.

Ambitieuze doelen voor 2023

De ambitieuze visie van Turkije voor 2023, de honderdste verjaardag van de republiek, bevat grootse doelstellingen voor de duurzame energiesector in Turkije, waaronder:

 • Het aandeel duurzame energie in de totale energieopwekking verhogen naar 30 procent
 • Waterkracht volledig benutten, meer dan een verdubbeling van de huidige capaciteit
 • Het aandeel windenergie verhogen tot 20.000 MW (tegenover 1.694 MW in 2010)
 • Geothermische energie-installaties bouwen met een capaciteit van 600 MW
 • 3.000 MW zonne-energie
 • Turkije tot een van de top 10 landen in zonne-energie wereldwijd maken

Al deze stimuleringsmaatregelen voor de sector duurzame energie en milieu zijn te aantrekkelijk voor potentiële investeerders om te negeren.

De massale belangstelling en de betrokkenheid van binnenlandse en buitenlandse investeerders in de Turkse duurzame energie-en milieutechnologie die we de afgelopen jaren hebben zien opkomen, zal daarom zeker de komende decennia blijven groeien.

Reacties zijn gesloten.