Economie

De Turkse economie is een van de snelstgroeiende opkomende markten ter wereld. Dankzij een rigoureus hervormingsbeleid dat met ingang van 2002 door de regering Erdogan is ingezet, is de op dat moment kwetsbare economie uit een dal opgekrabbeld zijn in vrijwel alle sectoren sterke ontwikkelingen op gang gekomen. Het financieringstekort is teruggebracht tot om en nabij 2% van het BNP en ook de schuldenlast van de overheid zit met 36% ruim binnen de Maastrichtse criteria die gelden voor de EU. Veel Europese ministers van financiën zouden dolblij zijn als zij dergelijke rapportcijfers konden laten zien.

Historisch is Turkije altijd een kruispunt geweest tussen oost en west, en in mindere mate ook tussen noord en zuid. Door zijn strategische ligging heeft het land zowel sterke banden met Europa als met het Midden-Oosten, het Verre Oosten en Noord-Afrika. Dankzij de stimulering van de economie is Turkije die positie nu volop aan het benutten.

Als gevolg hiervan stijgt de welvaart onder de bevolking en daarmee de binnenlandse bestedingen. Turkije heeft een zeer jonge bevolking met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, die daardoor sterk groeit. Als enige land in Europa speelt vergrijzing geen rol. De thuismarkt wordt, ook voor buitenlandse bedrijven, een steeds interessante afzetmarkt.

Ook als poort naar het Midden-Oosten, Azië en Noord-Afrika wordt de economische rol van Turkije steeds belangrijker. Turken zijn van oudsher een volk van handelaren en progressieve mensen, met de blik gericht op mogelijkheden. Er bestaan zeer goede handelscontacten met de vele omliggende regio’s, waardoor Turkije voor bedrijven uit bijvoorbeeld West-Europa een belangrijk transit-land wordt.

De huidige Turkse regering heeft ambitieuze doelen geformuleerd voor het jaar 2023, wanneer de honderdste verjaardag van de Republiek wordt gevierd.

Macro-economische 2023 doelen:

  • Turkije wil bij de top-10 economieën wereldwijd behoren
  • De export moet gegroeid zijn van $ 135 miljard (2012) naar $ 500 miljard
  • Het BNP moet gestegen zijn van $ 735 (2012) naar $ 2.000 miljard

Daarnaast zijn er tientallen 2023-doelen geformuleerd op sectorniveau, zoals een top-10 positie in zonne-energie, een sterke groei van het aandeel industrieproducten met toegevoegde waarde (tegenover een groot aandeel halffabrikaten nu), de exportbalans moet stijgen en het aantal buitenlandse investeringen moet groeien.

De belangrijkste stimuleringsmaatregelen:

Nieuwe investeringssubsidies, met name voor die situaties waar Turkije zijn importafhankelijkheid wil verlagen van grondstoffen en halffabricaten die vitaal zijn voor strategische sectoren.

Regiobeleid: hogere subsidies voor investeringen in lager ontwikkelde regio’s.

Sinds 1 januari 2012 hebben locale en buitenlandse investeerders recht op dezelfde subsidieprogramma’s (zie tabel):

ondersteunings-instrumenten

Programma investerings-subsidies Algemeen

Programma investerings-subsidies Regionaal

Programma investerings-subsidies Grootschalig

Programma investerings-subsidies Strategisch

BTW vrijstelling

+

+

+

+

Vrijstelling van douanerechten

+

+

+

+

Belasting-vermindering

 

+

+

+

Sociale verzekering Premium Support

(Werkgeversdeel)

 

+

+

+

Inkomstenbelasting inhoudingstoelage *

 

+

+

+

Sociale verzekering Premium Support

(Werknemersdeel) *

 

+

+

+

Ondersteuning rentebetaling **

 

+

 

+

Toewijzing van land

 

+

+

+

BTW teruggave***

 

 

 

+

 

* Op voorwaarde dat de investering is gedaan in Regio 6.
** Op voorwaarde dat de investering is gedaan in Regio 3, 4, 5 of 6 binnen het kader van het Programma investeringssubsidies Regionaal.
***Op voorwaarde dat de investering is gedaan binnen het kader van het Programma investeringssubsidies Strategisch, met een minimum gefixeerde investering van TRY 500 miljoen.

Regio 1

Regio 2

Regio 3

Regio 4

Regio 5

Regio 6

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

(Bozcaada &Gökçeadahariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

Istanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

Izmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada &Gökçeada

 

 

 

Sivas

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.