Businesscultuur

Veel Nederlandse ondernemers hebben geen goed beeld van Turkije en denken vaak dat het een lastig land is om zaken mee te doen. Dit beeld is onterecht. Turken zijn van oudsher een volk met een sterke handelsgeest en de drive om zaken tot een succes te brengen. Maar zoals elke sterke cultuur kent ook het Turkse zakenleven zijn eigen ongeschreven wetten en manieren van doen.

In Turkije is investeren in relaties van onschatbare waarde. Transacties en samenwerkingen komen niet tot stand voor er een goede relatie is opgebouwd. In Nederland kun je na afsluiting van een overeenkomst met je zakelijke partner gaan dineren. In Turkije zult u al verschillende malen met een mogelijke toekomstige zakenpartner hebben geluncht of gedineerd voordat u überhaupt tot zaken komt.

Daarnaast – en dat lijkt dan weer tegenstrijdig – zijn Turken slagvaardiger en flexibeler dan Nederlanders. Nederlanders plannen te ver vooruit, willen vooraf te veel zaken regelen. Een Turk zal dit ervaren als een gebrek aan vertrouwen.

[Persoonlijke contacten zijn onmisbaar. Zonder een goed zakelijk en sociaal netwerk kun je weinig zaken tot stand brengen in Turkije. Formele netwerken zijn er nauwelijks. Mensen worden via-via met elkaar in contact gebracht.]

Nederlandse bedrijven maken ook vaak de fout dat ze blindelings hun Turkse medewerkers of tussenpersonen vertrouwen, terwijl deze al jaren in Nederland wonen en totaal niet op de hoogte zijn met de Turkse procedures in het zakenleven. Sommigen zeggen het wel even met hun familie in Turkije te zullen regelen, terwijl hun Turkse taalbeheersing niet goed genoeg is om door Turkse bedrijven en instanties serieus te worden genomen.

Om uw zakelijke doelen in Turkije te realiseren, op de kortst mogelijke termijn, met de best mogelijke resultaten, hebt u ter plekke degelijke ondersteuning nodig van iemand die:

 • u helpt de te volgen route uit te stippelen om uw doelen te bereiken
 • de businesscultuur in Turkije kent en hierin effectief kan opereren
 • de beide talen vloeiend spreekt
 • een groot en relevant netwerk heeft
 • de actuele Turkse wet- en regelgeving kent en ingangen heeft bij alle relevante instanties
 • snel kennis kan vergaren over de markten en key players die voor u relevant zijn
 • u in contact kan brengen met relevante potentiële zakenpartners
 • voldoende ervaring, kennis en skills heeft om met u mee te kunnen denken en u te kunnen adviseren over uw businessplannen en de te voeren strategie, en die waar nodig ook voor u kan onderhandelen
 • u kan adviseren over de bedrijfsvorm die het meest geschikt is voor uw plannen
 • u begeleidt op het hele traject, dus niet alleen tot aan de eerste matchmaking; juist de verdere stappen zijn cruciaal voor succes of falen
 • u ook na de start van uw bedrijf, handelsoperatie, overname of fusie kan blijven ondersteunen, bijvoorbeeld bij de post acquisitie integratie of als interim manager wanneer uw eigen manager nog niet lang genoeg in Turkije woont om het bedrijf te mogen leiden
 • en nog veel meer, zoals u kunt zien op onze website!

Reacties zijn gesloten.