Business Case: startup chemische fabriek

Een toonaangevende wereldwijde producent van chemicaliën, met activiteiten in acht landen op drie continenten, zat in een fase van snelle expansie. Er was groei op alle fronten: nieuwe producten, hogere productievolumes, nieuwe afzetmarkten. Het bedrijf had een goede positie op belangrijke markten in Europa en Noord-Amerika. Door de recessie in Europa kwam Turkije als  groeimarkt buiten de eurozone in beeld.

Gezien de ontwikkelingen in de Turkse chemische industrie zag het bedrijf in Turkije een kansrijk vestigingsgebied. Na afweging van verschillende factoren, kosten en risico’s kwam men tot de conclusie dat de vestiging van een nieuwe fabriek in Turkije een strategisch goede keuze was om de groei van het bedrijf verder te faciliteren. Bovendien zou deze nieuwe positie in Turkije de poort openen naar een aantal nieuwe markten.

Via een gemeenschappelijke relatie kwam het bedrijf in contact met BST, dat werd ingeschakeld voor lokale ondersteuning. Omdat het bedrijf veel ervaring had in de oprichting van nieuwe fabrieken in het buitenland, was men zich er ook van bewust dat elk land zijn eigen culturele, politieke, economische, arbeids-, technologische, juridische en fiscale omstandigheden kent, en dat lokale ondersteuning onmisbaar was.

BST ondersteunde het bedrijf op een groot aantal terreinen, waaronder het analyseren van de marktomstandigheden, het opstellen van een concurrentie-analyse, het regelen van vergunningen, het benutten van industrie-specifieke investeringsmaatregelen, advisering over vennootschapsbelasting en import-export tarieven, ondersteuning bij het lokale human recources management, en meer.

BST had een aantal opties geselecteerd voor de vestigingsplaats. Izmir en Istanbul waren de beste mogelijkheden, gezien hun gunstige ligging ten opzichte van afnemers en transportvoorzieningen. Weliswaar vielen beide steden in zone 1 van het regionale stimuleringsbeleid, de zone met de geringste subsidie. Maar dit woog niet op tegen de nadelen van de hogere transport- en logistieke kosten bij vestiging in een van de meer afgelegen zones van het land.

Het team van BST, dat zich bezig hield met de onderwerpen belastingen, financiële en juridische kwesties, de oprichting van de vestiging, de bedrijfsprocessen, en de proces-overdracht, werkte nauw samen met de projectmanager. Vervolgens begon BST met de werving van lokaal personeel. Via ons eigen uitgebreide netwerk via geselecteerde HR-agentschappen kon in korte tijd een goede lokale work-force worden gerekruteerd.

Reacties zijn gesloten.