Onderzoek voor de afzet van producten op de Turkse markt

Een ondernemer die producten wil afzetten op de Turkse markt, heeft inzicht nodig in klantengedrag en trends, om de juiste strategie toe te passen voor zijn marketing. BST kan onder andere het volgende in kaart brengen:

 • Het volume van de afzetmarkt: de hoeveelheid potentiële afnemers en de opbouw van de totale vraag, uitgesplitst naar initiële vraag, vervangingsvraag en additionele vraag.
 • De marktontwikkeling in de afgelopen jaren en de prognoses voor de komende jaren.
 • De verkoopprijzen van de producten in de afzetmarkt.
 • Het volume van de aanbiedersmarkt en hun capaciteiten.
 • Alle informatie die nodig is met betrekking tot de import van de goederen in Turkije.
 • Mogelijke opslag- en distributiefaciliteiten – huurprijzen, eventuele vergunningen, beschikbaarheid.
 • Analyse van de geografische locatie van de markt. Hoe is de ligging in relatie tot de beschikbare opslagruimte(s) met het oog op transportkosten?
 • Advies over de gebruikelijke betalingscondities in Turkije – een heel belangrijk punt omdat men gewend is om in termijnen te betalen.
 • Advies over omgaan met valutaschommelingen.
 • Analyse van kansen en bedreigingen in de sector.
 • Indien overheidsinstanties tot de potentiële klanten behoren, specifiek advies hierover. Hiervoor gelden namelijk speciale regels.
 • Inventarisatie en analyse van de demografische, economische en sociale kenmerken van de potentiële klanten.
 • Inventarisatie van douane- en belastingtarieven voor de sector, de branche of het type product, gezien hun effect op de kosten en de marge.
 • Inventarisatie van mogelijke regelingen of vergunningen om interne producenten te beschermen, of een bepaalde quotaregelingen voor het specifieke product.
 • Inventarisatie van stimuleringsmaatregelen en subsidies voor de sector en de vestigingsplaatsen.
 • Advies over de beste manier om de producten af te zetten: via een distributeur, een agent of via een handels- of export management firma.

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.