Onderzoek voor het opzetten van een (productie)bedrijf

Nadat we samen met de ondernemer de doelen grondig hebben doorgenomen, kunnen we de volgende punten in kaart brengen:

 • Het volume van de afzetmarkt, uitgedrukt in de potentiële hoeveelheid afnemers en de potentiële hoeveelheid geleverd product. Tevens brengen we in kaart hoe de vraag van de totale afzet is opgebouwd (initiële, vervangingsvraag, additionele vraag).
 • De verkoopprijzen van de producten in de afzetmarkt.
 • Volume, kwaliteit en geografische ligging van de toeleveringsmarkt (grondstoffen, halffabrikaten).
 • Het volume van de complementaire goederen.
 • Analyse van de concurrentie naar ligging, volume en capaciteiten.
 • Advisering over potentiële vestigingsplaatsen. Hoe is de ligging in relatie tot de afzetmarkt? Dit met betrekking tot transport, toeleveringsmarkt en beschikbaar personeel
 • Inventarisatie van vereiste vergunningen en hun kosten.
 • Analyse van de beschikbare marktruimte.
 • Kansen en bedreigingen in de sector.
 • Inventarisatie van eventuele douane- en belastingtarieven voor de sector, de branche of het type product.
 • Inventarisatie van mogelijke regelingen of vergunningen om interne producenten te beschermen, of een bepaalde quotaregelingen voor het specifieke product.
 • Inventarisatie van stimuleringsmaatregelen en subsidies voor de sector en de vestigingsplaatsen.

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.