Wat hebt u nodig?

Voor elke ondernemer die zaken wil gaan doen op een voor hem vreemde markt, zijn specifieke kennis van de afzet- en toeleveringsmarkt, van de wet- en regelgeving, van de concurrentie, van demografische, economische en sociale factoren, van transportmogelijkheden en arbeidspotentieel noodzakelijk om een afgewogen kostenanalyse, een mogelijke winstprognose en uiteindelijk de haalbaarheid van het businessplan vast te stellen.

Wát u precies moet weten is natuurlijk afhankelijk van uw businessplan. Een ondernemer die in Turkije een productiebedrijf wil starten heeft andere informatie nodig dan iemand die zijn in Nederland geproduceerde waar in Turkije wil afzetten. Uiteraard gaat het altijd om maatwerk.

Waarom is het voor Nederlandse ondernemers moeilijk om aan de juiste businessinformatie te komen?

Het probleem voor Nederlandse ondernemers is dat er noch via internet, noch via instanties gemakkelijke toegangen zijn tot de informatie die zij nodig hebben. Turkije heeft een bureau voor de statistiek, maar hun informatie is voor een specifiek businessplan veelal te algemeen. Er zijn overheidsinstanties die meer gedetailleerde informatie hebben, maar deze is veelal uitsluitend in het Turks beschikbaar. Via de Turkse Kamer van Koophandel kan informatie worden verkregen, maar ook hier geldt dat deze veelal te algemeen is en grotendeels alleen in het Turks. Het algemene beeld van waar de grote kansen liggen in Turkije kunt u op verschillende manieren zelf achterhalen. Maar wat u voor een go/no go én voor uw business development nodig hebt is:

  • specifieke informatie
  • de juiste contacten
  • toegesneden op uw sector en uw beoogde business
  • to the point en op maat

Reacties zijn gesloten.