BST Turkey Business Introduction

U hoort van alle kanten over de kansen in Turkije. U bent benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor de afzet van uw producten of diensten, outsourcing van uw productie, de productie of levering van halffabricaten, samenwerking met leveranciers, of import vanuit Turkije. Misschien hebt u tot nu toe nog geen enkel contact gelegd, misschien wilt u de contacten die u eerder heeft gelegd bezoeken en de mogelijkheden nader bespreken. U weet niet waar of met wie u moet starten om uw businessplannen in of vanuit Turkije concreet handen en voeten te geven.

U zoekt een betrouwbaar entry point

Dit is de situatie die we bij veel Nederlandse ondernemers aantreffen wanneer zij voor het eerst met BST in contact komen. Door de taalbarrière, onbekendheid met het land en met de zakencultuur en het ontbreken van concrete netwerkcontacten komen zij niet verder met hun businessplannen. Terwijl hun ondernemersinstinct – en de duidelijke cijfers over de Turkse economie – hen vertellen dat hier kansen voor het oprapen liggen.

[Terwijl uw ondernemersinstinct én de duidelijke cijfers over de Turkse economie schreeuwen dat hier kansen voor het oprapen liggen, weet u niet waar u moet beginnen. ]

Wanneer u zich in deze situatie herkent, dan hebt u dus een betrouwbaar en adequaat entry-point nodig in de Turkse zakenwereld. Bij voorkeur met kennis van het land, de cultuur, de wetgeving, de instanties. Een dienstverlener die met u kan sparren en die u kan adviseren op strategisch niveau, en die u tevens kan helpen de zeer praktische stappen te zetten die uw plannen in gang zetten en concreet maken. En last but not least: een dienstverlener die uw taal en de taal van uw toekomstige zakenpartners spreekt.
Dit is exact de dienstverlening die u bij BST krijgt.

Waarom BST Turkey Business Introduction?

Speciaal voor ondernemers die net zoals u voor die eerste stappen naar succesvolle Turkse businessactiviteiten staan, hebben wij BST Turkey Business Introduction. Dit is geen algemene Turkije-introductie, maar een complete evaluatie en concretisering van de trajecten die u gaat doorlopen om uw plannen in Turkije te realiseren. BST Turkey Business Introduction is maatwerk, toegespitst op uw specifieke doelen, met als enige uitkomst het realiseren van uw business-introductie in Turkije. Na afloop van dit traject hebt u een helder beeld van alle factoren op basis waarvan u als ondernemer een afgewogen beslissing kunt nemen over uw zakelijke entree in Turkije.

Hoe gaat BST u helpen uw businessplannen in Turkije te concretiseren?

Op basis van onze Turkey Business Introduction checklist maken we een inventarisatie van uw plannen of ideeën, de mogelijke businesspartners met wie u al contacten hebt gelegd, mogelijke vestigingsgebieden of afzetmarkten, eisen t.a.v. toeleveranciers, etc. Als uw plannen nog helemaal niet concreet zijn, bouwen we in deze fase een sparring sessie in, waarin we vanuit een open uitgangspunt mogelijkheden en businesskansen met u gaan verkennen.

Deze inventarisatie vertalen we in een concreet plan van aanpak voor een concreet businessconcept. In dit plan is in heldere stappen het traject geschetst dat u gaat afleggen om de haalbaarheid van uw businessplan in Turkije te concretiseren, business partners te vinden, afzetmarkten te verkennen, leveranciersketens in kaart te brengen, mogelijke locaties te onderzoeken en de nodige informatie te krijgen over wetten en regelingen, subsidiemogelijkheden, transportfaciliteiten, etc. etc. Kortom: alles wat u nodig hebt om uw plannen op hun praktische waarde te kunnen schatten en om de weg naar de concretisering ervan helder te krijgen.

In veel gevallen leidt dit plan tot een zakenreis langs locaties, waarbij u wordt geïntroduceerd aan en gesprekken voert met mogelijke afnemers, toeleveranciers en zakenpartners. Wij regelen de reis, maken afspraken voor de bezoeken, verzorgen tolk/vertaaldiensten, introduceren u in de zakelijke cultuur en begeleiden u tijdens het gehele programma.

Na afloop ontvangt u een rapport met het verslag van de reis, kerngetallen over de bezochte locaties, afzetmarkten, leveranciersketens, transportmogelijkheden, etc, toegespitst naar uw concrete businessplan. In dit rapport verwerken we alle concrete factoren waarmee u – samen met uw eigen ervaringen tijdens de zakenreis – een beslissing over uw businessplannen kunt nemen.

Wat levert BST Turkey Business Introduction u concreet op?

  • Met een betrouwbare begeleider die uw eigen taal spreekt op weg worden geholpen in Turkije
  • Een heldere analyse van uw mogelijke businessplan
  • Een goed voorbereide zakenreis die zo is gepland dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de tijd dat u in Turkije doorbrengt
  • Alle nodige voorinformatie om uw voorgenomen plannen in Turkije te kunnen concretiseren
  • Informatie over concurrenten, leveranciers, potentiële klanten en mogelijke samenwerkingspartners, niet alleen op papier maar ook verrijkt met uw eigen ervaring
  • Een concreet beeld van uw businessmogelijkheden in Turkije
  • Concrete vervolgstappen om uw businessplannen uit te voeren

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.