BST Subsidie Support

Turkije kent uitgebreide subsidie- en stimuleringsregelingen voor bedrijven. Zeker voor buitenlandse investeerders zijn er zeer interessante mogelijkheden. Om deze optimaal te benutten is het noodzakelijk te weten welke regelingen er zijn, voor welke regelingen u in aanmerking komt, bij welke instanties u moet zijn om hier een beroep op te doen, welke documenten er nodig zijn en hoe deze op de juiste wijze moeten worden ingediend.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

De Turkse overheid voert een actief stimuleringsbeleid en de stimuleringsmaatregelen zijn er in vele vormen. Het kan gaan om een vrijstelling van btw of douanerechten, een belastingverlaging, een regeling voor lagere sociale verzekeringspremies (werkgevers- en werknemersdeel), speciale aftrekposten voor de inkomstenbelasting en nog vele andere. Bovendien gelden er verschillende regelingen voor verschillende delen van het land en voor verschillende sectoren van de industrie en handel.
Al deze regelingen en het aanvragen ervan werken in Turkije anders dan u gewend bent. Verkeerd hiermee omgaan kan u veel geld en tijd kosten.

[ Door onbekendheid met de regels of de te volgen procedures kan een aanvraagprocedure van twee weken uitlopen tot een lijdensweg van 6 maanden.]

En er zijn nog meer factoren die het complex maken.

Zo mag een ondernemer geen gebruik maken van bepaalde combinaties van subsidies. Het is dan zaak de regeling te kiezen die de meeste voordelen biedt.
Elk producerend bedrijf moet voldoen aan vereisten wat betreft milieuvervuiling en moet een Milieu Effect Rapportage opstellen. De MER heeft prioriteit en moet worden verkregen voordat u verder kunt gaan met uw investeringen.

Waarom hebt u BST Subsidie Support nodig voor uw subsidieaanvragen?

Voor iemand die niet in deze complexe materie is ingevoerd is het vrijwel onmogelijk om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Daar komt nog eens bij dat een groot deel van de informatie alleen in het Turks beschikbaar is en dat de meeste formulieren in het Turks moeten worden ingevuld.

BST beschikt over de kennis en de ervaring om snel en grondig te onderzoeken voor welke regelingen uw bedrijf in aanmerking komt, en kan de aanvraagprocedures op de juiste wijze voor u verzorgen. Dit scheelt u veel tijd en geld ten opzichte van het zelf doen of door een persoon die hier weinig ervaring mee heeft.

Zo helpt BST Subsidie Support u het beste te profiteren van de subsidiemogelijkheden

We beginnen met een inventarisatie van uw concrete plannen, uw beoogde vestigingsplaats in combinatie met de aard van uw bedrijf, de sector waarin u opereert, uw strategische doelen e.d. Dat doen we aan de hand van onze Subsidie checklist.

Bij de vestiging van een bedrijf kunnen de subsidiemogelijkheden meewegen bij de keuze van de vestigingsplaats. Wilt u in Turkije investeren om gebruik te maken van de lage lonen/productiekosten dan zijn bepaalde gebieden veel gunstiger dan andere, vanwege de hogere subsidies. Wilt u in Turkije produceren om gemakkelijker te exporteren naar het Midden-Oosten dan zult u zich in een ander gebied willen vestigen dan een ondernemer die dicht bij de leveranciers wilt zitten of dicht bij een haven om de transportkosten laag te houden. Al deze factoren brengen we tijdens de inventarisatie in kaart.

Onze inventarisatie omvat onder meer onderstaande vragen:

 • Wat gaat u produceren/wat is uw dienst?
 • In welke regio gaat u zich vestigen?
 • Wat is het budget?
 • Welke machines en tools gaat u gebruiken?
 • Hoeveel machines zult u nodig hebben?
 • Moeten de grondstoffen/halffabrikaten geïmporteerd worden of gaat u gebruik maken van machines/tools die in Turkije zijn geproduceerd?
 • Waar zullen de grondstoffen vandaan komen?
 • Bent u van plan om een vestiging te huren of te leasen?
 • Wilt u vastgoed/grond toegewezen krijgen of kopen en het bedrijf op deze grond bouwen?
 • Voor welke doeleinden wilt u produceren? Om te exporteren? Voor de Turkse markt?

Wat levert BST Subsidie Support u concreet op?

Na afloop van onze inventarisatie leveren wij een voorstel voor uw subsidieaanvragen dat concreet antwoord geeft op een aantal vragen, waaronder:

 • Komt u met uw voorgenomen activiteiten in Turkije in aanmerking voor een subsidie?
 • Wat zijn uw beste opties m.b.t. de beschikbare stimuleringsmaatregelingen?
 • Wat zijn de prioriteiten bij de aanvragen?
 • Wat zijn de benodigdheden voor elk van de voorgestelde regelingen om aan de wettelijke eisen te voldoen?
 • Hoe lang zullen de subsidies geldig zijn?
 • Hoeveel tijd zal het gaan kosten voor u de nodige certificaten/subsidies in handen zult hebben?

Wanneer u akkoord hebt gegeven op ons voorstel zal BST de procedures starten en u bij het gehele aanvraagproces begeleiden.

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.