BST Startup Support

U wilt een bedrijf oprichten in Turkije. U ziet de voordelen: gunstige economische ontwikkelingen, goedkope en kwalitatief goede arbeidskrachten, een actief ondersteunend overheidsbeleid met veel financiële incentives, een enorme afzetmarkt, goede vooruitzichten.

Maar dan?

Net als elk land kent ook Turkije zijn eigen wetten en regels rond de oprichting van een bedrijf. U wilt daarin snel uw weg vinden.

[Net als elk land kent ook Turkije zijn eigen wetten en regels rond de oprichting van een bedrijf. U wilt daarin snel uw weg vinden.]

U wilt zo goed mogelijk profiteren van de beschikbare regelingen en mogelijkheden. En u wilt zo min mogelijk tijd verliezen doordat u procedures niet op de juiste manier aanpakt. Daarom hebt u ondersteuning nodig van een organisatie die de wetten en regels kent, die u door de procedures leidt en die u behoed voor valkuilen.

En last but not least: een partner die uw taal spreekt.

Hoe gaat BST u ondersteunen bij de oprichting van uw bedrijf?

We gaan ervan uit dat u de fasen ‘marktonderzoek’ en ‘Turkije Business Introductie’ achter de rug heeft. U hebt een gedegen businessplan uitgewerkt. U heeft deze fasen zelf geregeld of met ondersteuning van BST of een andere partner. U bent nu klaar voor de daadwerkelijke oprichting. Wat moet er gebeuren?

 • In samenspraak met u adviseren wij wat de beste keus is voor de rechtsvorm van uw nieuwe bedrijf in Turkije.
 • Alle wettelijke verplichtingen aangaande de oprichting van uw bedrijf moeten geregeld worden. BST heeft zeer ervaren en ter zake kundige juristen en fiscale partners, die (in samenwerking met uw juristen) de legale aspecten van de oprichting volledig afhandelen.

Hoe gaat dit proces in zijn werk?

Om te beginnen verzamelen we concrete informatie over

 • Het aantal aandeelhouder
 • Het type partner(s) (rechtspersoon, nationaliteit)
 • Vestigingsplaats
 • Startkapitaal
 • Raad van Bestuur

Op basis van deze informatie adviseren we t.a.v.:

 • De meest geschikte rechtsvorm voor uw bedrijf (Liaison office, Branch office, BV, NV)
 • De inhoud van Articles of Association

Daarnaast regelen we praktische issues die verplicht zijn bij de p[richting van een bedrijf, zoals:

 • Trademark registratie
 • Draft Label Contract
 • Algemene voorwaarden
 • Vertalingen van teksten zoals website, company presentaties, huisregels, functiebeschrijvingen, algemene voorwaarden
 • Payroll
 • Factuur laten drukken

De kosten voor het opzetten van een Turks bedrijf zal afhankelijk zijn van de precieze eisen van de ondernemer. Zodra deze vast staan levert BST een lijst van de benodigde documenten en een offerte.

De oprichting van een onderneming zal ongeveer 7-10 dagen in beslag nemen. De registratie van het bedrijf zou kunnen worden voltooid binnen 2 dagen indien we alle benodigde notarieel gewaarmerkte documenten ontvangen van de klant.

Wat krijgt u concreet in handen?

 • Informatie over de rechtsvormen voor ondernemingen volgens de Turkse Handelswet.
 • Vergelijking van voordelen en de nadelen van de rechtsvormen.
 • Documenten en informatie die nodig zijn voor aandeelhouders (personen/bedrijven) voor het opzetten van een bedrijf.
 • Documenten en informatie die nodig zijn voor de persoon die de manager van het bedrijf wordt.
 • Voorbeeld van het Jaarlijkse Activiteiten Declaratie Formulier (standaardformulier bekend als Appendix 1) dat elk jaar in de maand mei ingevuld moet worden door bedrijven die een buitenlandse aandeelhouder hebben.
 • Andere informatie met betrekking tot buitenlandse investeringen.
 • Vereisten en procedure voor betaling van het aandeelkapitaal.
 • Belastingen die betaald moeten worden voor de activiteiten van het bedrijf, de werknemers en persoonlijke belastingen die betaald moeten worden als de aandeelhouder(s) van het bedrijf woonachtig zullen zijn in Turkije.
 • Vereisten voor werknemers.
 • Fiscale vereisten voor de huurbetalingen.

Wij registreren het bedrijf bij het handelsregister en de Kamer van Koophandel. Tevens bieden we onze klanten hun eerste vereiste fiscale papieren met een grafiek voor de belasting die aangeeft hoeveel belasting het bedrijf moet betalen. Nadat we de benodigde juridische en fiscale registraties hebben voltooid, zal het bedrijf helemaal klaar zijn om te functioneren en bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.