BST HR Support

Turkije heeft een jonge bevolking met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Dit getal vertaalt zich ook in een jonge, energieke beroepsbevolking, die kwalitatief op een niveau staat dat vergelijkbaar is met Europa, maar de arbeidskosten zijn veel lager dan in Nederland. Turken zijn over het algemeen harde werkers, en bedrijven die hun personeel op de juiste manier aansturen bereiken een hoog arbeidsrendement. Het arbeidspotentieel in Turkije biedt dus volop kansen voor Nederlandse ondernemers die bedrijfsactiviteiten in Turkije willen starten.

Andere regels

Maar de aanwezigheid van een groot aantal kwalitatief goede en relatief goedkope en jonge arbeidskrachten is niet het enige verschil met Nederland. De regelingen voor werving van buitenlands en Turks personeel, de arbeidsvoorwaarden, het stelsel van sociale zekerheid, de benodigde verklaringen voor verzekeringen, de belastingen, het arbeidsrecht, de regels t.a.v. lonen en voor beëindiging van het dienstverband zijn allemaal anders dan in Nederland. Om hier op de juiste manier mee om te leren gaan heeft een ondernemer die nieuwkomer is in Turkije begeleiding nodig.

[De regels in Turkije op het gebied van personeelswerving, arbeidsrecht en belastingen zijn anders dan in Nederland. Ondernemers die voor het eerst een bedrijf opzetten in Turkije hebben hier begeleiding bij nodig.]

Waarom BST HR Support?

BST is de partner die u wegwijs kan maken in de Turkse regelingen en gebruiken op HR-gebied. Wij hebben ervaring met de HR-regels en wetgeving in beide landen, waar we zelf bedrijven hebben en hebben gehad, personeel hebben aangenomen, in dienst gehad, begeleid, getraind en ontslagen. Wij kennen de verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Turkije en we kunnen u of uw HR-afdeling begeleiden en coachen naar zelfredzaamheid.

Daarnaast hebben wij een breed netwerk en een cv-database van zowel Turks als Nederlands sprekende kandidaten op vele terreinen. Wij kunnen kandidaten voor u voorselecteren, u met hen in contact brengen, waar nodig bemiddelen en/of real time vertaling regelen.

Hoe gaat BST u helpen aan optimaal personeel te komen?

Aan de hand van onze HR Support checklist maken we een inventarisatie van uw benodigde personeel. We inventariseren voor welke functies u werknemers zoekt, wat de functie-eisen zijn, welke taal zij moeten spreken, of het Turkse of (ook) buitenlandse werknemers moeten zijn. We houden rekening met de bedrijfscultuur, de dynamiek in de sector en uw specifieke wensen en eisen.

Na uw accordering van onze inventarisatie gaan wij gericht op zoek in onze cv-database en via ons netwerk en stellen een shortlist op van mogelijke kandidaten die wij aan u voorleggen. Na uw selectie begeleiden we uw HR-afdeling bij de verdere wervingsprocedure, van het voeren van de gesprekken met de kandidaten tot de juiste afhandeling van alle arbeidsrechtelijke en fiscale verplichtingen.

Wat levert BST HR Support u concreet op?

 • Begeleiding van uw complete wervingstraject
 • Inventarisatie van benodigd personeel
 • Opstellen van een shortlist met voorgeselecteerde mogelijke kandidaten
 • Begeleiding van de interviews, desgewenst met tolk/vertaal dienstverlening
 • Een compleet op maat samengesteld overzicht voor uw HR-afdeling van de benodigde juridische en fiscale verplichtingen voor de beoogde functies
 • Informatie over de arbeidsvoorwaarden in Turkije met betrekking tot de betreffende functies
 • Informatie over het Turkse stelsel van sociale zekerheid, afgestemd op de betreffende functies
 • Informatie over verzekeringen en belastingen op arbeidsgebied
 • Informatie over lonen en beëindiging dienstverband
 • Indien van toepassing: informatie over de onlangs vernieuwde Turkse wet omtrent veiligheid en gezondheid voor werknemers
 • Advies en begeleiding bij de keuze voor het payroll systeem (in house, outsourcen)

Het gehele traject heeft een tweeledig doel: voor de korte termijn begeleiden we uw HR-afdeling met het actuele wervingstraject. Voor de langere termijn zijn onze adviezen en begeleiding erop gericht uw HR-afdeling zelfredzaam te maken met de procedures rond werving en arbeidsrecht in Turkije.

informatie aanvragen

Reacties zijn gesloten.